Vele psychoanalytisch werkende auteurs en collega’s reflecteren op de actuele thema’s in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. Om seminaries te organiseren, om deel te nemen aan studiedagen, laat ik me door hen inspireren, zodat de vooronderstellingen waaruit we allemaal vertrekken steeds weer worden afgetoetst aan de problemen en de vragen die maatschappelijk maar ook in mijn klinische praktijk worden gesteld. 

Seminaries GPP 

2017-2020 : Wat wil dat lijf ? (psychosomatiek) 

2020-2022 :  Waarover niet  kan worden gesproken (trauma) 

Studiedagen

Klinische studiedag BSP 2023 : Queering Oedipus –   De trans-ervaring als ‘creatief symptoom’? 

Studiedag Idesça 2024 : De kliniek van het eten en de psychoanalyse

Artikels

Een gedeelte van de materie die aan bod kwam tijdens de seminaries  van het GPP vond zijn neerslag in het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen

Van lijfelijke ervaring tot belichaamde metafoor

Niet zonder de Ander. 

De bijdragen voor de studiedag over gender werden gebundeld in de reeks Psychoanalytisch Actueel, met als titel Queer, een psychoanalytische queeste

Interessante links