De komst van een baby brengt een hele omwenteling op gang, met natuurlijk de zorg, maar ook de verwondering over hoe subtiel dat kleine wezentje zeer ontvankelijk reageert op alles wat het in de omgeving waarneemt. Soms is het voor ouders moeilijk om in te schatten hoe die reacties moeten worden geïnterpreteerd, of hoe ermee moet worden omgegaan,.

Vanaf het prille begin nemen baby’s actief deel aan het familiale gebeuren en is het belangrijk dat ze daarin hun plek krijgen  Geïnspireerd  door de visie van verschillende psychoanalytische auteurs maak ik ruimte om ouders en hun jonge kinderen te verwelkomen.  Het samen spreken met ouders en jonge kinderen is een unieke ervaring waaraan de kinderen op hun manier deelnemen, helpend om verder op weg te gaan.