Iedereen krijgt in zijn leven  te maken met problemen, waarbij men soms het gevoel heeft het niet meer alleen te kunnen. Dat kan gaan over depressieve gevoelens, angstklachten, rouwverwerking, de gevolgen van een trauma, identiteitsproblemen … 

Soms is het niet duidelijk wat het probleem is, gaat het meer om hinderlijke vage klachten die moeilijk benoemd kunnen worden. Individuele therapie is niet automatisch de volgende stap maar wel een mogelijkheid.

Eens de stap naar therapie gezet, volgt een eerste gesprek waarbij de problemen en vragen samen met de context in kaart worden gebracht. Soms zijn verschillende gesprekken nodig om uit te maken hoe het in de therapie verder kan. Soms zijn een paar gesprekken voldoende om weer alleen verder te kunnen.

Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik heel sterk werk in samenspraak met diegene die hulp zoekt, om samen te zoeken naar een therapie op maat, zowel wat betreft frequentie van de gesprekken als wat betreft de manier van werken.