Een pychoanalyse kenmerkt zich door een eigen manier van luisteren en door het mee in rekening brengen van onbewuste processen die  ons handelen bepalen, meer dan we dat zelf beseffen. Via de regel van de vrije associatie word je gevraagd om je gedachten te verwoorden, ook wanneer je denkt dat ze niet  belangrijk zijn. Op die manier verschijnen associaties en ervaringen die verandering kunnen teweegbrengen, waardoor je niet steeds opnieuw op dezelfde situaties botst. 

Inzicht verkrijgen maakt daar deel van uit, maar is niet voldoende. Binnen de therapeutische verhouding zal je merken dat het doorwerken van je ervaringen effecten heeft, en dat er door het spreken verandering mogelijk wordt, ook waar je het niet verwachtte.

Een psychoanalyse vraagt dan ook een engagement voor een proces van langere duur, met meerdere sessies per week.