Ik studeerde Germaanse filologie, daarna Klinische psychologie, gevolgd door een opleiding psychoanalytische psychotherapie (voor volwassenen) aan de RUGent. 

Eerder was ik tewerkgesteld bij CGG Prisma te Oostende, als psychotherapeute in het volwassenenteam. Binnen die opdracht werkte ik mee aan het TAZ-project van de VDAB, voor de begeleiding van werklozen met psychische problemen. Later werkte ik bij CGG Prisma te Blankenberge, opnieuw in het volwassenenteam, en maakte ik deel uit van het Psychiatrisch Expertiseteam Oostkust.

Ik ben lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie, geassocieerd lid van de Belgische School voor Psychoanalyse, en bestuurslid van de beroepsvereniging voor psychologen UPPsy-Bupsy.

Na het beëindigen van mijn opleiding psychoanalytische psychotherapie blijf ik me verdiepen in de psychoanalyse, via  een leeranalyse en mijn eigen praktijk. Ik vind het belangrijk om me permanent te blijven vormen, in verschillende thema’s, onder meer :
– “Werken met ouders en kinderen” (Howest), in combinatie met vrijwilligerswerk bij Villa Ou-ki in Veurne.
– “Relationele psychosomatiek”, georganiseerd door Psyclimède in samenwerking met het Centre International de Psychosomatique Relationnelle de Sami Ali (Parijs).

Verder verdiep ik mij in de confrontatie tussen de psychoanalyse en andere therapeutische stromingen of therapieën, zoals bij voorbeeld EMDR. 

Ik werk graag mee aan seminaries die worden georganiseerd door het GPP of studiedagen van de BSP. 

Ik ben erkend door de psychologencommissie onder het nummer 662109776. Mijn diploma als klinisch psycholoog werd geviseerd onder het nummer 264653.

Ik werk in Nieuwpoort op zelfstandige basis met als ondernemingsnummer  0845.195.246.